Een taalontwikkelingsstoornis

Taalontwikkelingsstoornis

Een taalontwikkelingsstoornis, ook wel TOS genoemd, is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit houdt in dat de taal, minder goed in de hersenen wordt verwerkt. Zo heeft een persoon met een taalontwikkelingsstoornis vaak grote moeite met praten, of met het begrijpen van taal. Hierdoor verloopt de spraakontwikkeling bij kinderen die kampen met deze aandoening anders dan bij andere kinderen. Zo’n taalontwikkelingsstoornis wordt regelmatig geconstateerd bij kinderen. Echter hebben kinderen met TOS vaak verder geen beperkingen. Zij kunnen gewoon horen, hebben een normale intelligentie, maar hebben wel problemen met taal. Ook hebben zij vaak moeite met plannen en met het omgaan met emoties. Wanneer je een kindje hebt met TOS, is het raadzaam om hiervoor op zoek te gaan naar de juiste behandeling.

De juiste behandeling

Het is een fijne gedachte dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis behandelt kunnen worden. Tijdens deze behandeling wordt er gewerkt aan de taal- en de spraakontwikkeling van het kind. Daarnaast heeft deze behandelingsmethode ook een positief effect op het zelfvertrouwen van je kind. Het doel van deze behandeling is dat het communiceren weer leuk wordt. Dit zodat het welzijn van je kind verbeterd. Wanneer je een kind hebt wat kampt met een taalontwikkelingsstoornis, is het belangrijk dat je je kind hiervoor zo vroeg mogelijk laat behandelen. Dit om eventuele leerachterstanden te kunnen voorkomen. Naast dat je kind behandeld kan worden voor zo’n stoornis, heb je als ouder ook een belangrijke rol ten aanzien van de ontwikkeling van je kind.

De rol van ouders

Wanneer je een kind hebt die kampt met een taalontwikkelingsstoornis, heb je hierin als ouder een belangrijke rol. Om deze reden zal je als ouder actief worden betrokken bij de behandeling van je kind. De therapeut die de behandeling geeft zal jou als ouder regelmatig vragen naar je ervaringen. Het is zelfs mogelijk dat er gewerkt wordt met een digitaal systeem. Dit zodat de therapeut ook op afstand de ontwikkeling van je kindje kan volgen. Dit zodat de therapeut weet welke behandeling het beste is voor jouw kind.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *