Het landelijke knooppunt VECOZO

Vecozo

VECOZO is hét landelijke knooppunt voor een veilige digitale communicatie in de zorg. Wanneer je werkzaam bent in de zorg en je administratieve lasten wilt verlichten, is het raadzaam om eens contact op te nemen met VECOZO. Dit zodat de administratieve lasten die je ervaart daar waar nodig verlicht kunnen worden. Iedere werknemer in de zorg heeft namelijk dagelijks te maken met verschillende administratieve lasten. Hierbij kun je denken aan het schrijven van een voortgangsrapportage, het bijhouden van somatische gegevens, het invullen van de persoonlijke gegevens van een nieuwe cliënt, etc. Gelukkig is het met behulp van VECOZO mogelijk om deze administratieve lasten te verlichten. Dit bijvoorbeeld door gebruik te gaan maken van een elektronisch cliënten dossier.

Een elektronisch cliënten dossier

Steeds meer zorgprofessionals gaan gebruiken maken van een elektronisch cliënten dossier. Dit zodat je indien nodig in één oogopslag de gegevens van een bepaalde cliënt kunt raadplegen. Daarnaast is zo’n elektronisch cliënten dossier ook in te zien door verschillende zorgverleners. Bij een cliënt zijn namelijk vaak verschillende zorgverleners betrokken. Hierbij kun je denken aan verpleegkundigen, de huisarts, een specialist, etc. Wanneer je werkzaam bent als verpleegkundig is het vaak belangrijk dat je de bevindingen van een arts in kunt zien. Dit zodat je hierop bepaalde interventies uit kunt zetten. Met behulp van een elektronisch cliënten dossier is het mogelijk om deze gegevens snel in te zien.

Gegevens snel inzien

Met behulp van een elektronisch cliënten dossier van VECOZO is het mogelijk om snel gegevens in te zien. Bijvoorbeeld de bevindingen van een specialist. Een specialist heeft namelijk altijd een belangrijke rol met betrekking tot de zorg voor een cliënt. Vaak brengt een specialist namelijk allerlei adviezen uit. Hierbij is het belangrijk dat de verpleegkundigen en verzorgenden deze adviezen opvolgen. Omdat het vaak druk is in de zorg, is het niet altijd mogelijk dat een desbetreffende specialist deze adviezen persoonlijk aan een verpleegkundige of verzorgende verteld. Hiervoor kan een elektronisch cliënten dossier van VECOZO van belang zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *