Wat zijn sanctielanden onder de Sanctiewet

Sanctielanden

Als je handelt met het buitenland dan kan het zijn dat dit gebeurt met een van de sanctielanden. In het algemeen kan je met iedereen vrij handelen als onderneming zijn, maar er zijn bepaalde transacties met specifieke personen of landen die worden beperkt of verboden zijn door de Sanctiewet uit 1977. Een sanctie is een maatregel van het ene land of een internationale organisatie die wordt ingesteld tegen een andere persoon, regime of land. Met deze zogenaamde sancties wil men bepaalde sociale, politieke of economische doeleinden bereiken. In de meeste gevallen worden sancties ingezet als een reactie op de schending van een internationaal recht, terrorisme of mensenrechten. Als een sanctie tegen een persoon is gericht dan wordt deze meestal uitgevaardigd door de Verenigde Naties (VN) en deze wordt overgenomen door bijvoorbeeld de Europese Unie (EU) of andere aangesloten landen.

Welke landen zijn sanctielanden

Het is goed van te voren uit te zoeken of de landen waar je mee handelt onder een van de sanctielanden valt. Het kan zijn dat bijvoorbeeld Nederland een sanctie tegen een land heeft ingesteld, of de Europese Unie. Tevens moet je in de gaten houden welke transacties precies zijn toegestaan en welke niet. Als je een van deze sancties overtreedt dan geld dit namelijk als een bestuursrechtelijke overtreding en soms zelfs een strafbaar feit. Voor het schenden van een sanctie kunnen je boetes worden opgelegd of andere maatregelen worden genomen wat je liever niet wilt laten gebeuren. Een voorbeeld van een sanctie is de EU die een beperking heeft ingesteld op de export van rubberboten en buitenboordmotoren naar het land Libiƫ. Op deze manier wil men mensensmokkel voorkomen en verminderen.

Wie houdt er toezicht op de sancties

Binnen Nederland zijn er verschillende instanties verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op sancties. Voorbeelden hiervan zijn de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane, De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *